Tłumacz Słoweńsko Polski

Przetłumaczony tekst:

Język Słoweński

Tłumacz Słoweńsko Polski
Słowenia jest krajem środkowoeuropejskim i śródziemnomorskim, który powstał po rozpadzie Jugosławii w roku 1991. Na zachodzie graniczy z Włochami a północ ma wspólna z Austria, południowa granice ma z Chorwacja a północny wschód z Węgrami. Powierzchnia Słowenii jest 20 tysięcy km2 a liczba mieszkańców jest 2 miliony. Słowenia jest członkiem Unii Europejskiej z waluta euro. Dosyć często sobie ludzie kojarzą Słowenie ze Słowacja. Stolicą i największym miastem jest Lublana. Więcej niż polowa powierzchni są lasy i ten kraj jest najbogatszy na wodę w Europie.

Tłumacz ze słoweńskiego do polskiego działa bardzo dobrze. Przy tłumaczeniu by nie mieli być żadne problemy. Prawda jest ale taka, że tłumaczenia z słoweńskiego na polski nie są częste.