Tłumacz Łotewsko Polski

Przetłumaczony tekst:

Język Łotewski

Tłumacz Łotewsko PolskiŁotwa lub oficjalna Republika Łotewska znajduje się we wschodniej Europie. Ma granice z Litwa, Białoruś, Rosja i Estonia. Na zachodzie ma dostęp do Bałtyku. Łotwa to w większości płaski kraj z gęstą siecią rzek i jezior. Ten kraj jest domem dla prawie 2 milionów ludzi. Liczba obywateli i rozmiarem powierzchni jest jednym z najmniejszych krajów Europy. W kraju jest waluta euro. Stolica Riga jest też centrum kultury i gospodarki kraju. Łotwa jest ciekawa na przykład też tym że ma najwięcej mniejszości narodowych w Unii Europejskiej. Rosjanie tworzą prawie 30% obywateli.

Z tłumaczeniem z łotewskiego na polski się spotykamy rzadko. Przez to jest ten język w naszej bazie. Wystarczy coś wpisać w języku polskim i od razu będziecie znać zdanie po łotewsku.